6 Ocak 2016 Çarşamba

İdeal ve Adil / Ideal and Equitable
İdeal ve Adil 

                                Dünya İnsan Hakları Günü'nde Ömer ve Esat'a...
           
İki genç  ve güzel çocuk
Çalışıyorlar gün boyu
Yapay ışık altında
Dışarıda güneş parlarken
Umutlarını yarınlara saklayıp
Adalet, eşitlik ve özgürlük
İsteklerini erteliyorlar hep
Kimin için, ne için
İdeal ve adil bir dünya hayaliyle
Ütopyaları için belki de.


İmren Tüzün 

Antalya, 10 Aralık 2015


Ideal and Equitable

To Omer and Esat on the World Human Rights Day...

Two young and beautiful boys
Are working all day long
Under artificial light
While the sun was shining outside
By keeping their hopes to tomorrows
They are always delaying their requests
Of justice, equality and freedom
For whom, for what
Maybe for their utopias
With dream of an ideal and equitable world.

Imren Tuzun


10 December 2015

Ömer Engin Yanık atölyede - Fotoğraf: İmren Tüzün
Copyright ©  İmren  Tüzün All rights reserved

Ütopya / Utopia

Ütopya


Gel seninle ikimiz
Bir devlet kuralım
Kardeşim
Yunanlı filozoflar 
Sokrates, Platon ve Aristoteles’in
Önerdiği gibi yönetelim ülkeyi
Hiç kimseye eziyet etmeyelim
Kimse de bizi alaşağı edemesin
Kötülük ve zulümler uzak olsun
Barış içinde 
Mutlu ve mesut yaşasın herkes
Olur mu öyle bir ülke
Deme sakın
Adı üstünde 
Zaten yok ülke
Sadece bir Ütopya

İmren Tüzün

Antalya, 09 Aralık 2015Utopia

Let's found a state
The two of us
Let's manage to the country 
As my brothers 
Greek philosophers 
Socrates, Platon and Aristoteles 
Suggested
Never torment anyone
And nobody can overturn us
Evil and oppression
Be far away
Everyone live in peace and happiness
Don't say 
There can be a country like this
As the name implies
This is already neverland
Only an utopia

Imren Tuzun
Antalya, 09 December 2015

Translated by Serkan Engin


Copyright ©  İmren  Tüzün All rights reserved