30 Aralık 2016 Cuma

Kimi Görsem Ömrüme Zarar / Karşılaşmalar - İmren Tüzün

Kimi Görsem Ömrüme Zarar

Kimi görsem  ömrüme zarar
Zehirli bir dil taşıyorlar
Ağızlarının içinde
Fırsatını kolluyorlar
Akıtmak için birikmiş kinlerini
Anlıyorsun o anda niyetlerini
Bırakmıyorsun elden tedbiri
Soğukkanlılığını koruyorsun sen de
Bir yılan misali

İmren Tüzün

Antalya, Kasım 2016Karşılaşmalar

Ey Kalbim! Geç git artık
Ruhu kararmış insanlardan
Yeni yüzler ara, yeni ruhlar
Kuşku duy  ama korkma!
Yeni bir insan tanımaktan
Gilles Deleuze’ün dediği gibi
Zararlı karşılaşmalardan
Korusun Tanrı seni
Yararlı karşılaşmalar
Bağışlasın sana.

İmren Tüzün


Antalya, Kasım 2016


Copyright ©  İmren  Tüzün All rights reserved