4 Kasım 2019 Pazartesi

II. Uluslararası Kadın Felsefeciler KongresiII. Uluslararası Kadın Felsefeciler Kongresi
14-14 Kasım 2019


SWIPTR -II. INTERNATIONAL CONGRESS OF WOMEN PHILOSOPHERS DAY 1: THURSDAY, NOVEMBER 14___(HALL B https://www.academia.edu/40776977/SWIPTR_-II._INTERNATIONAL_CONGRESS_OF_WOMEN_PHILOSOPHERS_DAY_1_THURSDAY_NOVEMBER_14_HALL_B @academia aracılığıyla